REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ "2plus1"

1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,,2plus1” („Promocja”) jest firma HS-Trade Sp. z o.o. Sp.k.. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Druskienicka 6, kod 60-476, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618052  , NIP 7811928082  , REGON 364450149 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 22.10.2018 r do 28.10.2018 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: www.etuo.pl („Sklep Internetowy”).

4. Promocja dotyczy produktów z 3 serii („Fantastic Case”, „Foto Case”, „Etui z nadrukiem tematycznym – kolekcje okazjonalne”), każdy o wartości 29,90 zł.

5. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie 22.10.2018 r. do 26.10.2018 r. zakupią dwa etui z wyżej wymienionych serii produktów.

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

7. Podczas jednej transakcji, niezależnie od jej wartości, Klient może otrzymać Rabat tylko jeden raz. To oznacza, że w przypadku dodania do koszyka 4 etui, Klientowi przysługuje 1 darmowe etui.

8. Aby skorzystać z promocji, należy dodać do koszyka 3 wybrane etui z wyżej wymienionych serii, wpisać kod rabatowy „2plus1” w specjalną rubrykę pod zamówieniem, zatwierdzić przyciskiem – dopiero wówczas kwota zamówienia zmniejszy się o wartość 29,90 zł.

9. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

10. Uczestnik jest uprawniony do wymiany etui na inny model lub wzór, przy czym Uczestnik musi ponieść koszty wysyłki towaru oraz koszty ponownej wysyłki przez Sklep Internetowy. W przypadku zwrotu zakupionych produktów należy zwrócić wszystkie 3 etui otrzymane w ramach akcji, z racji rezygnacji z udzielonej promocji.

11. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia, przerwania bądź anulowania akcji promocyjnej w dowolnym momencie.

16. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 19 października 2018 r.

Poznań, 19.10. 2018 r.

Adam Kowalak
Adam Kowalak

Wielbiciel i zwolennik urządzeń marki Apple. Tester akcesoriów GSM i aplikacji mobilnych. Nim dołączył do redakcji etuo, przez wiele lat doradzał klientom w jednej z największej sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym w Polsce. Po godzinach pochłania e-booki, gotuje i gra w szachy.

Ocena: 4.50 / 5.0 (17)
Twoja ocena
Wybierz jedną z powyższych ocen.