Regulamin konkursu na Facebooku i Instagramie

Z okazji wprowadzenia nowej kolekcji wzorów "Marble Collection Case" przygotowaliśmy dla Was dwa konkursy: jeden na naszym fanpage`u na Facebooku, a drugi na Instagramie:) chcemy dać Wam wybór, bowiem wiemy, że obie platformy mają swoich zagorzałych zwolenników:)

Konkurs Instagram: zasady

Zrób inspirujące zdjęcie z naszym etui w roli głównej i wygraj obudowę z najnowszej kolekcji Marble Case. Pamiętaj o dwóch ważnych rzeczach: etui musi pochodzić z oferty www.etuo.pl oraz zdjęcie powinno zostać "ohasztagowane" specjalnym #: #etuokonkurs. Zabawa trwa od 22.04.2016 do 08.05.2016r. Po tym czasie wyłonimy jednego zwycięzcę a najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszym Instagramie:)

* Nagroda jest uzależniona od bieżącej oferty dostępnej w sklepie a dokałdniej od dostępności etui na poszczególne modele. 

etui marmurowe na telefon 


Konkurs Facebook: zasady plus regulamin

Zasady są podobne: zrób inspirujące zdjecie z pokrowcem z naszego sklepu i zamieść fotkę w komentarzu pod postem konkursowym (ważne: rozpatrywane będą tylko zdjęcia zamieszczone w komenatarzu POD postem konkursowym). Udostępnij post (choć nie jest to warunek konieczny, niemniej będzie nam miło;)). 9.05.2016 ogłosimy, które zdjęcie najbardziej się nam spodobało. Inne ciekawe propozycje opublikujemy na naszym facebooku.


Regulamin konkursu na Facebooku "Marble Collection Case"

I. Postanowienia ogólne

1 Organizatorem konkursu jest H.S. Trade s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33/119, NIP 781-189-69-27,  REGON 02751215 zwany dalej Organizatorem.

2 W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora.

3 Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

4 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

5. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.etuo.pl w zakładce „Blog”.
 

II. Zasady konkursu

1 Konkurs trwa od 22.04.2016 r do 08.05.2016 r.

2 Udział w konkursie polega na:  Polubieniu strony fanpage`a i udostępnieniu postu konkursowego oraz opublikowania pod postem konkursowym inspirującego zdjęcia z etui z naszego sklepu. Warunkiem koniecznym jest, aby prezentowane etui pochodziło z asortymentu www.etuo.pl. 

3 Polubienie profilu i udostępnienie postu jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
4 Uczestnik wgrywając zdjęcie na fanpage wyraża tym samym zgodnę na wykorzystanie zdjęcia w celach promocyjnych. Organizator udostępi bowiem najciekawsze propzycje na swojej tablicy. 

III. Nagrody

1 Podczas edycji konkursu do wygrania będą następujące nagrody: Voucher o wartości 29,90 zł na wykorzystanie w sklepie etuo.pl na etui z serii Marble Collection.

2 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

3 Voucher można wykorzystać na etui z kolekcji Marble Collection. Dostępność modeli telefonów jest uzależniona od oferty sklepu www.etuo.pl.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

1 Nagrodę wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.

2 Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której zdjęcie najbardziej spodoba się organizatorom.

V. Wydanie nagród

1 Zwycięzca zostanie powiadomiony przez wiadomość na profilu Facebooka o wygraniu nagrody w terminie trzech dni od ukończenia konkursu.

2 Imię i nazwisko Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.

3 Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.

4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 

VI. Laureaci i dane osobowe

1 W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

2 Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

3 Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2 Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3 Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4 Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

VIII. Postanowienia końcowe

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

 

Paweł Marciniak
Paweł Marciniak

Miłośnik nowych technologii od lat zafascynowany urządzeniami mobilnymi. Zapalony gadżeciarz i tester akcesoriów GSM. Od niedawna – recenzent sprzętu elektronicznego i redaktor. W czasie wolnym majsterkuje i gra na konsoli. Na blogu etuo zajmuje się rozwiązywaniem problemów, z którymi na co dzień borykają się użytkownicy smartfonów.

Ocena: 4.60 / 5.0 (7)
Twoja ocena
Wybierz jedną z powyższych ocen.