Zaprojektuj "halloweenowy" case - regulamin konkursu

Na naszym facebookowym profilu rusza kolejny konkurs. Tym razem głównym zadaniem będzie zaprojektowanie wzoru na etui z motywm zbliżającego się Halloween:) Autor najlepszego wzoru wygra bon o wartości 100 zł na zakupy w naszym sklepie.

Zasady konkursu:

  1. Skorzystaj z naszej aplikacji kreatora etui (link: https://www.etuo.pl/apple-iphone-6-kreator-etui.html) i zaprojektuj halloweenowy case na telefon Apple iPhone 6. (przemyśl dobrze swoją koncepcję, gdyż można zaprojektować tylko jeden case)
  2. Jak przesłać do nas wzór? Zaprojektuj etui korzystając z aplikacji dostępnej pod linkiem, gdy projekt będzie gotowy kliknij „Do koszyka”, następnie „Przejdź do kasy”, uzupełnij dane adresowe (imię, nazwisko, adres, mail), wybierz sposób dostawy: "Odbiór osobisty w Poznaniu 0,00 zł" oraz "Płatność w siedzibie firmy 0 zł" a w komentarzu do zamówienia wpisz hasło: konkurs. *Wówczas będziemy wiedzieli, by nie wysyłać etui i że jest to projekt konkursowy:) Na samym końcu potwierdź zgłoszenie klikając „Zamawiam i płacę” (nie bójcie się, nic nie będziecie musieli płacić, po prostu wówczas będziemy wiedzieli, że jest to jedynie zgłoszenie konkursowe). Wzory można przesyłać do 27.10, po tym czasie kończy się pierwszy etap.

    konkurs Halloween 
     
  3. 28.10.2015r. opublikujemy najlepsze projekty (w drugim konkursowym poście na naszym profilu) na które będziecie mogli głosować poprzez polubienia do 30.10.2015. Projekt, który zdobędzie największą ilość polubień wygrywa voucher o wartości 100 zł na wykorzystanie w naszym sklepie. 30.10.2015 poinformujemy zwycięzcę o wygranej.
  4. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursu.
  5. Prosimy o grę fair play. Wszelkie podejrzenia dotyczące "kupowania" polubień będą przez nas rozpatrywane. W razie stwierdzenia "oszustwa" uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne
1 Organizatorem konkursu jest H.S. Trade s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33/119, NIP 781-189-69-27,  REGON 02751215 zwany dalej Organizatorem.
2 W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora.
3 Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
4 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
5 Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.etuo.pl w zakładce „Blog" oraz na firmowej stronie etuo.pl na Facebooku.

II. Zasady konkursu
1 Konkurs trwa od 23.10 do 30.10.2015 r.
2 Udział w konkursie polega na: zaprojektowaniu „halloweenowego” wzoru na obudowę za pomocą kreatora etui, dostępnego na stronie www.etuo.pl (pod linkiem: https://www.etuo.pl/apple-iphone-6-kreator-etui.html). Następnie należy przesłać do organizatora projekt etui w następujący sposób: po zaprojektowaniu wzoru należy przejść dalej klikając przycisk „Do koszyka”, następnie potwierdzić zamówienie przyciskiem „Przejdź do kasy”. Konieczne jest wypełnienie danych osobowych oraz adresu dostawy oraz wpisanie w komentarzu frazy „konkurs”. Należy także zaznaczyć "Odbiór osobisty w Poznaniu 0,00 zł" oraz "Płatność w siedzibie firmy 0 zł". Wówczas organizator otrzyma informację, iż zamówienie jest realizowane w ramach konkursu. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę”. Projektować wzory można od 23.10 do 27.10.1015r. Jedna osoba może zaprojektować jeden wzór. Po tym czasie organizator wybierze najlepsze projekty i opublikuje je w konkursowym poście na fanpage’u etuo.pl. Głosowanie będzie odbywało się od 28.10 do 30.10.2015 r. Wygra projekt, który otrzyma największą ilość polubień. Zwycięzca zostanie wyłoniony 30.10 i wówczas zostanie poinformowany o wygranej.
3 Polubienie profilu i udostępnienie postu jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
4 Dokładna instrukcja korzystania z kreatora etui oraz poszczególne zasady konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u etuo.pl

III. Nagrody
1 Podczas edycji konkursu do wygrania będą następujące nagrody: Voucher o wartości 100 zł na wykorzystanie w sklepie etuo.pl
2 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
3 Voucher można wykorzystać na wszystkie produkty dostępne w sklepie.
4 Jeśli wartość zamówienia będzie wynosiła mniej niż 100 zł, reszta gotówki nie będzie podlegała wymianie na gotowkę.

5 
 Voucher jest ważny do 01.05.2016 r.
IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
1 Nagrodę edycji wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
2 Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której projekt etui zbierze największą ilość polubień.
V. Wydanie nagród
1 Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub przez wiadomość na profilu Facebooka o wygraniu nagrody w terminie trzech dni od ukończenia konkursu.
2 Imię, nazwisko, oraz miejsce zamieszkania Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.
3 Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 

VI. Laureaci i dane osobowe
1 W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
2 Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
3 Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje
1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2 Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3 Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4 Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
5 Wszelkie podejrzenia dotyczące "kupowania" polubień będą rozpatrywane przez Organizatora. W razie stwierdzenia "oszustwa" uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 
6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyte w konkursie grafiki i ich prawa autorskie. Zwycięski projekt nie będzie rozpowrzechniany w celach komercyjnych oraz sprzedawany.

VIII. Postanowienia końcowe
1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Paweł Marciniak
Paweł Marciniak

Miłośnik nowych technologii od lat zafascynowany urządzeniami mobilnymi. Zapalony gadżeciarz i tester akcesoriów GSM. Od niedawna – recenzent sprzętu elektronicznego i redaktor. W czasie wolnym majsterkuje i gra na konsoli. Na blogu etuo zajmuje się rozwiązywaniem problemów, z którymi na co dzień borykają się użytkownicy smartfonów.

Ocena: 4.50 / 5.0 (29)
Twoja ocena
Wybierz jedną z powyższych ocen.